Finance Consulting

Odkryj Tajniki Finansów i Osiągnij Stabilność Razem Z Nami!

Szkolenia

Jak wypełnić kartę szkolenia nego BHP – informacje i wskazówki

Karta szkolenia nego BHP jest ważnym dokumentem, który musi być prawidłowo wypełniony przez pracodawcę i pracowników. Jest to jeden z pierwszych kroków w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia. W tym artykule przekażemy informacje i wskazówki dotyczące wypełniania karty szkolenia nego BHP, aby zapewnić pełne zrozumienie tego procesu.

Czym jest karta szkolenia nego BHP?

Karta szkolenia nego BHP jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, wszystkie osoby zatrudnione muszą przejść takie szkolenie, aby uniknąć ryzyka wypadków przy pracy.

Ważne jest, aby karta szkolenia nego BHP była prawidłowo wypełniona i aktualizowana. Jest to dokument, który powinien być dostępny dla pracowników i kontrolujących instytucji do celów monitorowania i sprawdzania przestrzegania przepisów w zakresie BHP.

Jak wypełnić kartę szkolenia nego BHP?

Wypełnianie karty szkolenia nego BHP może być prostym procesem, jeśli znamy odpowiednie kroki i informacje wymagane do wpisania. Poniżej przedstawiamy wskazówki krok po kroku, które pomogą Ci w prawidłowym wypełnieniu tego dokumentu:

Krok 1: Podstawowe informacje

 • Wprowadź dane pracownika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko pracy.
 • Podaj datę rozpoczęcia zatrudnienia.

Krok 2: Opis stanowiska pracy

 • Opisz krótko stanowisko pracy, na którym pracownik został zatrudniony.
 • Wskazówka: Stosuj jasne i precyzyjne sformułowania, unikaj używania ogólników.

Krok 3: Szkolenia ne

 • Określ rodzaj przeprowadzonych szkoleń nych z zakresu BHP.
 • Podaj datę przeprowadzenia szkolenia.
 • Wskazówka: Jeśli pracownik przeszedł wiele szkoleń, użyj dodatkowego arkusza lub kontynuuj wpisy na kolejnych stronach.

Krok 4: Potwierdzenie szkolenia i podpis

 • Pracownik powinien podpisać i datować kartę szkolenia nego BHP, potwierdzając, że informacje są zgodne z rzeczywistością.
 • Pracodawca lub osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia również powinna podpisać i datować kartę.
  Jak skutecznie sprzedawać szkolenia - Jak zwiększyć swoje dochody

Dlaczego ważne jest prawidłowe wypełnianie karty szkolenia nego BHP?

Prawidłowe wypełnienie karty szkolenia nego BHP ma wiele korzyści. Oto kilka powodów, dla których jest to ważne:

 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi – wypełnienie i aktualizacja karty szkolenia nego BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy – informacje zawarte na karcie pozwalają pracownikom na świadome podejście do bezpiecznej pracy i minimalizację ryzyka wypadków.
 • Kontrola i monitorowanie – karta szkolenia nego BHP jest ważnym narzędziem dla kontrolujących instytucji do sprawdzania, czy przepisy BHP są przestrzegane.

Podsumowanie

Wypełnienie karty szkolenia nego BHP jest istotnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy. Przestrzeganie wymagań prawnych oraz prawidłowe i aktualne wpisywanie danych na karcie jest obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Pamiętaj, że karta szkolenia nego BHP powinna być dostępna dla pracowników oraz kontrolujących instytucji w celach monitorowania i sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP.